Conferințele de Vară de la Telciu

Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Advertisements

Postsocialist/Postcolonial Rural Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality – Program

Thursday/Joi, 10.08. 2017

20:30 – Dinner at a local restaurant in Telciu/Cină la un restaurant local în Telciu

Friday/Vineri, 11. 08. 2017

Conference room of the ”George Coșbuc” County Library in Bistrița/Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”George Coșbuc” din Bistrița

8:00Travel to Bistrița/Deplasare la Bistrița

9:00 – The Morning Coffee /Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venit: Ioan Pintea (director of the ”George Coșbuc” County Library) and Manuela Boatcă (organizor)

Panel # 1: Genealogies of Rurality, Peasantry and Modernization/Genealogii ale ruralității, Țărănime și Modernizare

Chair/prezidează: Norbert Petrovici

9:30Ionuț Butoi, University of Bucharest (Bucharest, Romania) Searching for a Third Way in Interwar Romania. The Economic Dirigisme of the Bucharest Sociological School/Căutarea unei a treia căi în interbelicul românesc. Dirijismul economic al Școlii Sociologice de la București

10:00Ion Matei Costinescu, University of Bucharest (Bucharest, Romania) The King, the Plow, the Mill, and the Orgy: On the Travails of Modernization in Interwar Romania/Regele, Plugul, Moara si Orgia. Despre Dilemele Modernizării în Romȃnia Interbelică

10:30András Vigvári, Cecilia Kovai, Tamás Gerőcs, Hungarian Academy of Science Working Group for Public Sociology “Helyzet” (Budapest, Hungary) The concept of ‘peasant embourgeoisement’in the perspective of different historical conjunctures/Conceptul de „îmburghezire a țăranului” in perspectiva diferitelor conjuncturi istorice

11:00Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 Ondřej Slačálek, Charles University, (Prague, Czech Republic)The hidden peasant: The creation/narrative of the“backwards” rural periphery in the Czech Republic/Crearea/narativa periferiei rurale „înapoiate” în Republica Cehă

11:45Emanuel Copilaș, Universitatea de Vest (Timișoara, Romania) Romanian Post-Communism. A Fading Ideology? Postcomunismul românesc. O ideologie aflată în declin?

12:15 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

Panel # 2: Degrowth, Subsistence Economies and Resistance/Descreștere, Economii de subzistență și Rezistență

Chair/prezidează: Julia Roth

14:30 Sasi Kumar V.K., Jawaharlal Nehru University (New Delhi, India) – Contextualising Gift and Money in Rural Indian Context: Subsistance Economy and Social Network in North Malabar of Kerala/Contextualizînd Darul și Banii în contextul rural indian: Economie de subzistență și Rețele sociale în Malabarul de Nord, Kerala

15:00Himadri Sekhar Mistri, Jawaharlal Nehru University (New Delhi, India)From Mobilization to Movement: Land Grab, Peasant Resistance and Role of State in Eastern India/De la Mobilizare la Mișcare: Acaparerea de terenuri agricole, Rezistență țărănească și Rolul Statului în India de Est

15:30 Logan Strenchock, Central European University (Budapest, Hungary)Cargo-bikes, Conviviality and Conscious Food Networks: Degrowth-Inspired Creative Food Partnerships in Action in Budapest/Cargo-biciclete, Convivialitate și Rețele Alimentare: Parteneriate alimentare creative inspirate de teoria descreșterii active în Budapesta

16:00 Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Siri M. Kjellberg, Lund University (Lund, Sweden) – “Degrowth as decolonial transition-in-practice: Commoning, subsistence rights and food sovereignty in Swedish communities maximizing values other than growth/Descreșterea ca tranziție-în-practică decolonială:Comuniune, drepturi la subzistență și suveranitate alimentară în comunități suedeze care maximizează alte valori decît creșterea

16:45 Irina Velicu, University of Coimbra (Coimbra, Portugal) Degrowthing Environmental Injustice. Stoparea nedreptăților legate de mediu. The struggles to stop gold mining in Romania and Bulgaria/  Luptele pentru stoparea mineritului în România și Bulgaria

17:15 –Coffee break/Pauză de cafea

17:30 – Emily Channell-Justice, Miami University, (Miami, Ohio US) Europe’s New Peripheries. Local Economic Development in Ukraine/Noile periferii ale Europei. Dezvoltarea economică locală în Ucraina

18:00 – Andre Thiemann, Center for Interdisciplinary Studies (ZIF) at Bielefeld University (Bielefeld, Germany) – Capitalism, Degrowth, and the Moral Appreciation of Rural Lifeworlds in post-socialist Serbia/Capitalism, Descreșterea și Aprecierea Morală a Vieții Rurale în Serbia post-socialistă

18:30Conclusions/Concluzii

18:45 – Travel back to Telciu/Călătorie înapoi spre Telciu

20:00 – Dinner/Cina

Saturday/Sâmbătă 12. 08. 2017

At the Technological High School of Telciu/ Liceul Tehnologic Telciu

9:00 – Morning coffee/Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venit: Sever Mureșan (mayor Telciu) and Valer Simion Cosma (organizor)

Panel # 3 Migration, Peripheries and Decolonization/Migrație, Periferii și Decolonizare

Chair/prezidează: Manuela Boatcă

9:30 Ingrid Pavezi, Albert-Ludwigs-Universität, (Freiburg, Germany) Which decolonialism and which ruralities? Thinking the third countries in the management of refugees and migrants towards the Eurozone/Ce decolonialism și care ruralități? Gîndind țările din lumea a treia în management-ul refugiațiilor și migranților către zona euro

10:00 Adina Mocanu, University of Barcelona (Barcelona, Spain) Crossing boundaries: Migration and women`s experience/Trecerea frontierelor: migrația și experiența femeilor

10:30 Coffee break/Pauză de cafea.

11:45Corina Dobos, New Europe College (Bucharest, Romania)Decolonizing demographic knowledge in an Eastern European periphery/Decolonizarea cunoașterii demografice într-o periferie Est-Europeană

11:15 Bogdan Popa, (College & University in Oberlin (Oberlin, Ohio, USA)Afro-Futurism, Rural Roma and the Production of Fugitive Value/Afro-futurismul, țăranii Roma, și cum se produce valoarea “fugarilor”

11:45Conclusions and Coffee Break/Concluzii și Pauză de Cafea

Panel # 4: Food Production and Alternative Food & Medicine/Producție Alimentară, Alimente Alternative și Medicină

Chair/prezidează: Ovidiu Țichindeleanu

12:00Ágota Ábrám, University of Aberdeen (Aberdeen, Scotland, United Kingdom) – Where do medicinal plants come from?/De unde vin plantele medicinale?

12:30Tina Bopp, University of Basel (Basel, Switzerland) – Decolonizing transnational chains – Changing labor, care and family structures in current European agriculture/Decolonizînd rețelele/lanțurile transnaționale. Schimbarea forței de muncă, îngrijire și structuri familiale în agricultura europeană actuală

13:15 – Lunch/Prânzul

14:15Deniz Emir Tokay, Yldiz Technical University (Istanbul, Turkey)Thinking Healthy Urban-Rural Coexistence/Gîndind o coexistență urban-rurală sănătoasă

15:45 Duška Knežević Hočevar, Sociomedical Institute ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenia) ‘How to farm in a sustainable way under unsustainable agricultural policy?’ Critical reflections of Slovenian farmers/”Cum să faci agricultură sustenabilă în contextul unor politici agricole nesustenabile?”Reflecții critice asupra fermierilor sloveni

16:15Coffee break/Pauză de cafea

Panel # 5: Eco-economies and Food Governance/Eco-economii și Guvernanță Alimentară

Chair/prezidează: Alina Branda

16:30Paula Escribano, Universitat Autonoma de Barcelona (Barceloma, Spain) Becoming part of an Eco-community: Environmental activism or livelihood strategy?Devenind partea a unei comunități Eco: Activism de mediu sau o strategie de viață?

17:00Agata Hummel, Adam Mickiewicz University in Poznań (Poznań, Poland) Back-to-the-landers and Neo-rurals. Agro-ecological initiatives from the perspective of activist ethnography/ Mișcarea „Înapoi la glie” și Neo-ruralii. Inițiativele agro-ecologice din perspectiva etnografiei activiste

17:30 – Coffee break/Pauză de cafea

17:45 Maria Vasile & Jessica Duncan, Ghent University (Ghent, Belgium) –“We want to be part of the broader project”: family farmers and local food governance in Porto Alegre, Brazil/„Vrem să fim parte a unui proiect mai amplu”: fermele de familie și guvernanța alimentară locală în Porto Alegre, Brazilia

18:15 – Elvira Wepfer, University of Manchester (Manchester, United Kingdom) –Natural Environments: Living With Nature in a Greek Eco-Project/Medii naturale: Trăind în natură într-un proiect ecologic grecesc

18:45 – Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina

Social Science Journal (http://www.mdpi.com/journal/socsci) intends to publish a special issue with papers presented at this edition of Telciu Summer Conference. All the papers submitted to Social Science journal will be sent for rigid peer review. Manuscripts should be submitted online at www.mdpi.com by registering and logging in to this website. Once you are registered, click here to go to the submission form. Manuscripts can be submitted until the deadline (1 October 2017). Submitted manuscripts should not have been published previously, nor be under consideration for publication elsewhere. All manuscripts are thoroughly refereed through a single-blind peer-review process. A guide for authors and other relevant information for submission of manuscripts is available on the Instructions for Authors page. Social Sciences is an international peer-reviewed open access quarterly journal published by MDPI. Thursday/Joi, 10. 08. 2017

Advertisements

Postsocialist/Postcolonial Rural Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality – Accepted Papers

After a long and difficult process of selection,  we finally are able to present the list of the accepted papers for the 6th edition of ”Telciu Summer Conferences”.  Soon we will publish the program of the conference  that will be held in Bistrița and Telciu (11-12th of August, 2017) just before the second edition of Telciu Summer School.Thanks to all who applied and helped us to prepare another great conference. As usual, there are no fees for the conference and the access is free for the audience. Science should not be a business! The Conference are supported and funded by Telciu City Hall (Primăria și Consiliul LocalTelciu) & „George Coșbuc” County Library (Biblioteca Judeteana „George Coșbuc” Bistrita-Nasaud​).

We also inform you that Social Science Journal (http://www.mdpi.com/journal/socsci) intends to publish a special issue with papers presented at this edition of Telciu Summer Conference. All the papers submitted to Social Science journal will be sent for rigid peer review. We cannot guarantee the publication of any paper, even if it was presented during the conference.

 1. Ágota Ábrám, University of Aberdeen (Aberdeen, Scotland, United Kingdom) – Where do medicinal plants come from?
 2. Tina Bopp, University of Basel (Basel, Switzerland) -Decolonizing Transnational Chains – Changing Labor, Care, and Family Structures in Current European Agriculture.
 3. Ionuț Butoi, University of Bucharest (Bucharest, Romania) – Searching for a Third Way in Interwar Romania. The Economic Dirigisme of the Bucharest Sociological School.
 4. Emily Channell-Justice, Miami University (Miami, Ohio, US) – Europe’s New Peripheries. Local Economic Development in Ukraine.
 5. Emanuel Copilaș, Universitatea de Vest (Timișoara, Romania) – Romanian Post-Communism. A Fading Ideology?
 6. Ion Matei Costinescu, University of Bucharest (Bucharest, Romania) – The King, the Plow, the Mill, and the Orgy: On the Travails of Modernization in Interwar Romania.
 7. Corina Dobos, New Europe College (Bucharest, Romania) – Decolonizing demographic knowledge in an Eastern European periphery.
 8. Paula Escribano, Universitat Autonoma de Barcelona (Barceloma, Spain) – Becoming part of an eco-community: Environmental activism or livelihood strategy?
 9. Agata Hummel, Adam Mickiewicz University in Poznań (Poznań, Poland) – Back-to-the-landers and neo-rurals. Agro-ecological initiatives from the perspective of activist ethnography.
 10. Duška Knežević Hočevar, Sociomedical Institute ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenia) – ‘How to farm in a sustainable way under unsustainable agricultural policy?’ Critical reflections of Slovenian farmers.
 11. Siri M. Kjellberg, Lund University (Lund, Sweden) – “Degrowth as decolonial transition-in-practice: Commoning, subsistence rights and food sovereignty in Swedish communities maximizing values other than growth.
 12. Sasi Kumar V.K., Jawaharlal Nehru University (New Delhi, India) – Contextualising Gift and Money in Rural Indian Context: Subsistance Economy and Social Network in North Malabar of Kerala.
 13. Adina Mocanu, University of Barcelona (Barcelona, Spain) – Crossing boundaries: Migration and women`s experience.
 14. Himadri Sekhar Mistri, Jawaharlal Nehru University (New Delhi, India) – From Mobilization to Movement: Land Grab, Peasant Resistance and Role of State in Eastern India.
 15. Ingrid Pavezi, Albert-Ludwigs-Universität, (Freiburg, Germany) – Which decolonialism and which ruralities? Thinking the third countries in
  the management of refugees and migrants towards the Eurozone.
 16. Bogdan Popa, (College & University in Oberlin (Oberlin, Ohio, USA) – Afro-Futurism, Rural Roma and the Production of Fugitive Value.
 17. Ondřej Slačálek, Charles University, (Prague, Czech Republic) – The hidden peasant: The creation/narrative of the“backwards” rural periphery in the Czech Republic.
 18. Logan Strenchock, Central European University (Budapest, Hungary) – Cargo-bikes, Conviviality and Conscious Food Networks: Degrowth-Inspired Creative Food Partnerships in Action in Budapest.
 19. Andre Thiemann, Center for Interdisciplinary Studies (ZIF) at Bielefeld University (Bielefeld, Germany) – Capitalism, Degrowth, and the Moral Appreciation of Rural Lifeworldsin post-socialist Serbia.
 20. Deniz Emir Tokay, Yldiz Technical University (Istanbul, Turkey) – Thinking Healthy Urban-Rural Coexistence.
 21. Maria Vasile & Jessica Duncan, Ghent University (Ghent, Belgium) – “We want to be part of the broader project”: family farmers and local food governance in Porto Alegre, Brazil.
 22. Irina Velicu, University of Coimbra (Coimbra, Portugal) – Degrowthing Environmental Injustice. The struggles to stop goldmining in Romania and Bulgaria.
 23. András Vigvári, Cecilia Kovai, Tamás Gerőcs, Hungarian Academy of Science Working Group for Public Sociology “Helyzet” (Budapest, Hungary) – The concept of ‘peasant embourgeoisement’in the perspective of different historical conjunctures.
 24. Elvira Wepfer, University of Manchester (Manchester, United Kingdom) – Natural Environments: Living With Nature in a Greek Eco-Project

Postsocialist/Postcolonial Rural Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality – Call for Papers

Telciu Summer Conference, 6th edition,

Telciu-Bistrița, 11th-12th of August 2017

The 6th Annual Telciu Summer Conference seeks contributions on the history, impact and perspectives of “alternatives to development” (Arturo Escobar), rather than alternative developments and of approaches to sustainability considered in relation to rural lifeworlds, subsistence economies, and rural-urban networks. We are interested in contributions conceiving rurality as an extended field and exploring the historical, social and economic positionalities of peripheries in the context of delinking (Walter Mignolo) from liberal and neoliberal development projects and global designs that lead to “defuturing” as “a condition of mind and action that materially erodes (un-measurably) planetary finite time, thus gathering and designating the negation of ‘the being of time’, which is equally the taking away of our future” (Tony Fry). What differing histories and ideas respond to the urgent necessity of building an ecological and non-consumerist world, against models of civilization based on the extraction of life and resources? How are the projects of modernization and the continuous encroachments on the commons, natural resources and subsistence economies articulated and answered in different regions? What characterizes the modern histories of social composition of the ruralities of Europe? What are the range and limits of rural subsistence economies and their social networks? How do the “East”, the “South” and the multiple “others” of Europe, including its internal, imperial and colonial others, see or redefine their well-being? What are the realities and possibilities of change, particularly at the local and regional level? What models, counter-histories and alliances are relevant in this juncture?

We encourage submissions that engage with these topics both theoretically and in terms of specific historical experiences, across disciplines and on any scale, from the local to the global. Seeking balance between specific case studies and comparative/transnational approaches, we invite contributions engaging with, but not limited to, the following thematic foci:

 • Reconceptualizing Peasantries, Reassessing Modernities
 • Rural Sustainable Economies and Subsistence Economies
 • Degrowth and Sustainability
 • Land Grabbing and Resistance
 • Alternative Regionalisms and Ruralities of Europe
 • Social Histories of Rurality
 • Rurality and Transnational Flows
 • Rurality and Technology
 • Interactions between Rurality and Urbanity
 • Capitalism, Socialism, and Cooperativism in the Rural World
 • Modernities, Temporalities, and Ruralities
 • Decolonial Options to the Rural-Urban Divide
 • Vernacular Religion and Peasant Culture
 • Agriculture and Socio-Economic Modernization
 • Folk-Populisms, Nationalisms, and Imperialisms
 • Projects of Internal Colonialism and Peasant Resistance
 • Thinking from the Rural Periphery
 • Reagrarianization and the “End of History”

To apply for the conference, please send a title and an abstract of your paper (max 300 words) in English to telciuconferences@gmail.com until 5th of May 2017. Romanian scholars are requested to send the abstract also in Romanian. We will inform you about our decision by 15th of May 2017. All meals for the speakers will be offered by the organizing committee. We can offer free accommodation for maximum 5 speakers that cannot afford it, especially independent researchers or junior researchers. Those interested in should write a mail in order to ask for. As usual, there are no fees for the conference.

Organizing Committee:

 • Manuela Boatcă, Albert-Ludwigs-Universität, (Freiburg, Germany)/ Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)
 • Madina Tlostanova, Linköping University (Linköping, Sweden)
 • Alina Branda, Babeș-Bolyai University (Cluj, Romania)/ Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)
 • Ovidiu Țichindeleanu, IDEA arts+society (Cluj, Romania)/Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)
 • Norbert Petrovici, Babeș-Bolyai University (Cluj, Romania)/ Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)
 • Valer Simion Cosma, Hungarian Academy of Sciences (Budapest, Hungary)/Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)
 • Bogdan Vătavu, Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)
 • Theodor Constantiniu „Gheorghe Dima” Music Academy (Cluj, Romania)/Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)

Organized by the Center for the Study of Modernity and the Rural World (Telciu, Romania)

http://www.centrulpentrustudiereamodernitatiisialumiirurale.ro

Funded by: Telciu City Hall and „George Coșbuc” County Library

Partners: Institut für Soziologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germany), Social Science Journal (http://www.mdpi.com/journal/socsci), Secondary Technical School of Telciu, Observator Cultural, CriticAtac, Gazeta de Artă Politică, Platzforma, Transindex, Liga Oamenilor de Cultură Bonțideni, Bistrițeanul, Observator BN.