Conferințele de Vară de la Telciu

Home » ediția a V-a

Category Archives: ediția a V-a

Advertisements

Rurality, Modernity and (De)Coloniality: Unmaking the Legacies of Empire from Below: Program

 

afis Conferinta 2016 EN

 

Thursday/Joi, 25. 08. 2016

20:30 – Dinner at a local restaurant in Telciu/Cină la un restaurant local în Telciu

Friday/Vineri, 26. 08. 2016

Conference room of the ”George Coșbuc” County Library in Bistrița/Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”George Coșbuc” din Bistrița

8:00Travel to Bistrița/Deplasare la Bistrița

9:00 – The Morning Coffee /Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venitIoan Pintea (director of the ”George Coșbuc” County Library) and Manuela Boatcă (organizor)

Panel # 1: Rural transformations: Modernity at Work

Chair/prezidează: Ion Matei Costinescu

9:30 Irina Marin, University of Leicester, (United Kingdom) – ”Land Reform and Social Combustibility around the Triple Frontier between Romania, Austria-Hungary and Tsarist Russia at the End of the 19th, beginning of the 20th Century”/”Reformă agrară și combustibilitate socială în provinciile din jurul triplei frontiere dintre România, Austro-Ungaria și Rusia țaristă la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea”.

10:00Alina Juravle, University of Bucharest (Romania)  – ”Neo-serfdom and State-driven modernization in Greater Romania’’/ „Neoiobăgia și modernizarea României Mari prin intervenția Statului”.

10:30Sorin Mitulescu, Lumina – University of South-East Europe (Romania) –  ”Modernization projects in rural Romania: cooperativization”/ „Proiecte de modernizare in mediul rural romanesc: cooperativizarea”.

11:00Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 András Vigvári, Cecilia Kovai, Tamás Gerőcs, Hungarian Academy of Science Working Group for Public Sociology “Helyzet” (Hungary) – ‘’What Role for Eastern European Rural Areas in The International Division of Labor?’’/”Care este rolul ariilor rurale din Europa de Est în divizarea internațională a muncii?”.

11:45Dan Brett, The Open University, (United Kingdom)  – ’’Rural Politics and Political Transformation after World War One in Eastern and Western Europe”/ „Politica în mediul rural și transformarea ei după Primul Război Mondial în Europa de Est și cea de Vest”.

12:15 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

Panel # 2: Navigating Modernity in Rural Spaces: Magic, Religion and the Arts

Chair/prezidează: Manuela Boatcă

14:30 Theodor Constantiniu, Gheorghe Dima Music Academy (Romania) – ”Configuring a distinct musical space: the emergence of the Romanian national school of composition between the Western canon and the resources of the local music”/Configurarea unui spațiu muzical distinct: emergența școlii naționale românești de compoziție între canonul occidental și resursele muzicilor locale’’.

15:00Alexander De Tey, Independent Researcher, Berlin, Germany  – Listening synergy between modernism and ruralism in Machines Agricoles by Darius Milhaud”/Ascultînd sinergia dintre modernism și ruralism în Machines Agricoles de Darius Milhaud”.

15:30 Doina Vasile, Independent Researcher, Bucharest (Romania)- ”Voices of Belief Or : Why The Devil Is Not as Black as He Is Painted”/Vocile credintei sau de ce nu-i dracul asa de negru ?”.

16:00Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Alina Ciubotaru, University of Bucharest (Romania) – Modernization vs. Magical Realism in the feminine rural space from Ana Castillo’s novel”/”Modernizare versus Realism magic în spaţiul rural feminin din romanul So Far from God de Ana Castillo”.

16:45 Valer Simion Cosma, University of Pécs (Hungary) – ‘’Religiosity and the making of the peasant backwardness. Romanian religiosity and the Western gaze (18-19th centuries)’’/Rolul religiozității în construirea înapoierii țăranilor. Călători occidentali despre religiozitatea românilor (secolele XVIII-XIX)”.

17:15 –  Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina

Saturday/Sâmbătă 27. 08. 2016

Conference room of the Village Hall from Telciu/Sala de Conferinţe a Primăriei Comunei Telciu

9:00 – Morning coffee/Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venitSever Mureșan (mayor Telciu) and Valer Simion Cosma (organizor)

Panel # 3  Debunking Modernity from Below: Rural Case Studies

Chair/prezidează: Valer Simion Cosma

9:30 Cornel Micu, University of Bucharest (Romania) – ’’The myth of the interwar free Romanian peasant’’/Mitul „ţãranului liber” în România interbelicã”.

10:00 Bogdan Vătavu, Center for the Study of Modernity and the Rural World (Romania) -‘Modernity as a catalyst for crime. Modernization and criminality in early modern Romania (18th to mid-19th centuries)”/ Modernitatea ca un catalizator pentru crimă. Modernizare și criminalitate în România la începutul modernității (secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea)”..

10:30 Boldizsár Megyesi, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, (Hungary) – ”New practices conserving traditional patterns: changes of farm-structure and land-use in Hungary, a qualitative analysis”/Noi practici în conservarea tiparelor tradiționale: schimbări în structura fermelor și a utilizării pămîntului în Ungaria”.

11:00 – Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 Juan F. Gamella, Giuseppe Beluschi Fabeni, Elisabeth Gómez Oheler, and Vasile Muntean, University of Granada (Spain) – ”Rural cosmopolitans : The changing transnational hierarchies and self-definitions of three Roma family Networks in their present European Diaspora”/”Cosmopoliți rurali: Ierarhii transnaționale și auto-identificări schimbătoare în cazul a trei rețele de familii rrome în diaspora lor europeană”.

11:45 Alina Branda, Babeș-Bolyai University (Romania)’’On rurality and Modernizing Processes. A Case Study”/”Despre ruralitate și procesul modernizării. Un studiu de caz”

12:15 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

Panel # 4: Rurality – between Vestige and the Last Frontier

Chair/prezidează: Juan F. Gamella

14:30Donald Davis, Virginia Tech University/University System of Georgia (USA) – ”Ecological Imperialism and the End of Environmental History: Re-thinking Central Europe’s Local/Global Landscape”/”Imperialismul ecologic și sfîrșitul istoriei mediului înconjurător: Regândind peisajul local/global în Europa Centrală”.

15:00 George Iordachescu, Institute for Advanced Studies Lucca (Italy) – ”Museifying rurality for whom? Heritage production and commodification of authenticity under EU funding schemes for tourism development in Romania”/„Pentru cine se muzeifică ruralitatea? Producția de patrimoniu și comodificarea autenticității prin schemele de finanțare ale Uniunii Europe pentru dezvoltarea turismului în România”.

15:30 Iulia Hurducaș, University of Sheffield, (United Kingdom) – ”Constructing the Rural Periphery on the Vișeu River Valley, Maramureș, Northern Romania”/”Construind periferia rurală pe Valea Vișeului, Maramureș”.

16:00Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Zsusza Plainer, Romanian Institute for Research on National Minorities (Romania) – “My colleagues were unlearned communists who came from villages” – ethnicity, class,  gender and local identity in a female life-story from Baciu”/ “Colegii mei erau comunişti neşcoliţi de la ţară” – etnicitate, clasă socială, gen şi identitate locală în povestirea de viaţă a unei femei din Baciu

16:45 – Keynote: Vintilă Mihăilescu, National University of Political Studies and Public Administration, (Romania) – ”The wealth of poverty. Turning rural underdevelopment into a resource of development”/”Bogăția sărăciei. Transformînd subdezvoltarea rurală într-o resursă pentru dezvoltare”.

17:45 – Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Rurality, Modernity and (De)Coloniality: Unmaking the Legacies of Empire from Below – Accepted Papers

Poienile de sub Munte- WWI (E. Hoffmann)

 

After a long process of selection,  we finally are able to present the list of the accepted papers for the 5th edition of ”Telciu Summer Conferences”.  Soon we will publish the program of the conference  that will be held in Bistrița and Telciu (26-27 of August) after the first edition of Telciu Summer School.Thanks to all who applied.

Feel free to join us!

Robert Andrzejczyk and Mirosław Kłusek, Nicolaus Copernicus University in Torun/ University of Agriculture in Kraków (Poland) ’’The financial support for agricultural drainage and irrigation provided by the Polish State Agricultural Bank (PBR) in the years 1919-1939’’

Alina Branda, Babeș-Bolyai University (Romania)’’On rurality and Modernizing Processes. A Case Study”

Dan Brett, The Open University, (United Kingdom)  – ’’Rural Politics and Political Transformation after World War One in Eastern and Western Europe”

Alina Ciubotaru, University of Bucharest (Romania) – Modernization vs. Magical Realism in the feminine rural space from Ana Castillo’s novel”

Theodor Constantiniu, Gheorghe Dima Music Academy (Romania) – ”Configuring a distinct musical space: the emergence of the Romanian national school of composition between the Western canon and the resources of the local music”

Valer Simion Cosma, University of Pécs (Hungary) – ‘’Religiosity and the making of the peasant backwardness. Romanian religiosity and the Western gaze (18-19th centuries)’’

Donald Davis, Virginia Tech University/University System of Georgia (USA) – ”Ecological Imperialism and the End of Environmental History: Re-thinking Central Europe’s Local/Global Landscape”

Juan F. Gamella, Giuseppe Beluschi Fabeni, Elisabeth Gómez Oheler, and Vasile Muntean, University of Granada (Spain) – ”Rural cosmopolitans : The changing transnational hierarchies and self-definitions of three Roma family Networks in their present European Diaspora”

Iulia Hurducaș, University of Sheffield, (United Kingdom) – ”Constructing the Rural Periphery on the Vișeu River Valley, Maramureș, Northern Romania”

George Iordachescu, Institute for Advanced Studies Lucca (Italy) – ”Museifying rurality for whom? Heritage production and commodification of authenticity under EU funding schemes for tourism development in Romania

Alina Juravle, Cooperativa G. (Romania)  – ”Neo-serfdom and State-driven modernization in Greater Romania’’

Irina Marin, University of Leicester, (United Kingdom) –Land Reform and Social Combustibility around the Triple Frontier between Romania, Austria-Hungary and Tsarist Russia at the End of the 19th, beginning of the 20th Century”

Boldizsár Megyesi, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, (Hungary) – ”New practices conserving traditional patterns: changes of farm-structure and land-use in Hungary, a qualitative analysis”

Cornel Micu,  University of Bucharest (Romania) – ’’The myth of the interwar free Romanian peasant’’

Sorin Mitulescu, Lumina – University of South-East Europe (Romania) –  ’’Modernity in rural area’’

Zsusza Plainer, Romanian Institute for Research on National Minorities (Romania) – “My colleagues were unlearned communists who came from villages” – ethnicity, class,  gender and local identity in a female life-story from Baciu”

Alexander De Tey, Independent Researcher, Berlin, (Germany)  – Listening synergy between modernism and ruralism in Machines Agricoles by Darius Milhaud

Doina Vasile, Independent Researcher, Bucharest (Romania)- ”Voices of Belief Or : Why The Devil Is Not so Black as He Is Painted”

Bogdan Vatavu, Center for the Study of Modernity and the Rural World (Romania) -‘Modernity as a catalyst for crime – Modernization and criminality in early modern Romania (18th to mid-19th centuries)”

András Vigvári, Cecilia Kovai, Tamás Gerőcs, Hungarian Academy of Science Working Group for Public Sociology “Helyzet” (Hungary) – ‘’What Role for Eastern European Rural Areas in The International Division of Labor?’’

Keynote: Vintilă Mihăilescu, National University of Political Studies and Public Administration, (Romania) – The wealth of poverty. Turning rural underdevelopment into a resource of development

 

 

Școala de vară de la Telciu. Lămuriri

13323785_468758023322634_5400058296330498036_o

În ultimii patru ani comuna Telciu (județul Bistrița-Năsăud) a găzduit Conferințele de vară de la Telciu, eveniment care anul acesta, prin cea de-a 5-a ediție, marchează trecerea la o altă etapă. Începînd din acest an cele 2 zile de conferințe care vor avea loc la Biblioteca Județeană ”George Coșbuc” (26 August) și în sala de ședințe a Primăriei Telciu (27 August), vor fi prefațate de prima ediție a Școlii de vară de la Telciu, cu începere din 21 August. Tema celor două evenimente surori este comună, ”Ruralitate-Modernitate-(De)Colonialitate” și reprezintă nu numai o alegere tematică în perfect consens cu locația aleasă, ci și abordarea unor problematici extrem de relevante pentru Europa Răsăriteană și nu numai. Pe de altă parte, acest dublu eveniment reprezintă și inaugurarea recent înființatului ”Centru pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale”, un centru de cercetare interdisciplinară independent, cu rezidență rurală și care reunește cercetători din România și străinătate preocupați de o largă paletă de subiecte și probleme subsecvente modernității și ruralității.

Ca și edițiile precedente ale Conferinței de vară de la Telciu, ediția din acest an a conferințelor și prima ediție a Școlii de vară de la Telciu sunt finanțate de către Primăria și Consiliul comunei Telciu, la care se alătură un sprijin financiar venit din partea Bibliotecii Județene ”George Coșbuc”, precum și sumele colectate din taxele de înscriere a cursanților școlii de vară, din România și străinătate. O contribuție importantă în organizarea acestei prime ediții o aduc inclusiv cei implicați, în diferite forme, în organizarea și desfășurarea acestei prime ediții. Pentru că proiectul depus la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) din subordinea Ministerului Culturii n-a avut sorți de izbîndă, am fost nevoiți să ne repliem pe o variantă minimală, pentru a reduce masiv din cheltuieli și, de asemenea, am fost nevoiți să rugăm pe cei implicați în diferite activități să presteze muncă voluntară sau să accepte reduceri substanțiale de onorariu. Într-un final cauza telceană a triumfat, așa că avem o primă ediție organizată în primul rînd datorită disponibilității colaboratorilor noștri de a derula activități neplătite, în speranța că edițiile viitoare vor beneficia de mai multe surse de finanțare.

Ce cuprinde această școală de vară?

În primul rînd vor fi organizate 10 cursuri timp de 4 zile, în limbile română și engleză, susținute de universitari din România și străinătate: Madina Tlostanova (Suedia), Manuela Boatcă (Germania), Margaret Jade Sit Tsui (China), Vintilă Mihăilescu (România), Călin Goina (România), Ovidiu Țchindeleanu (România), Ion Matei Costinescu (România), Emanuel Copilaș (România) și David Schwartz (România). Pentru că unul dintre obiectivele asumate de către echipa de organizare și instituțiile partenere  este încercarea de implicare a comunității locale în cît mai multe activități, cursul ”De la Stînga la Dreapta: Politica pe înțelesul tuturor”, susținut de profesorul Emanuel Copilaș de la Universitatea de Vest din Timișoara este adresat, în primul rînd, localnicilor interesați de o scurtă introducere în ideologiile politice. Desigur, accesul la celelalte cursuri și la dezbaterile aferente este permis oricui este preocupat de tematicile vizate sau are minime curiozități în acest sens.

Pe de altă parte, sunt organizate o serie de activități extracurriculare prin care ne propunem să aducem la un loc cursanții înscriși la școala de vară și localnicii interesați (precum și cei din localitățile învecinate) și să creăm premisele unor discuții și dezbateri fructuoase. O primă activitate, care reprezintă și inaugurarea acestui eveniment, este prezentarea spectacolului de teatru ”Sub Pămînt. Valea Jiului în tranziție” regizat de David Schwartz, care va avea loc în după amiaza zilei de 21 August. Această activitate va fi completată în zilele următoare de un curs despre rolul teatrului politic în context periferic, susținut de același regizor.

Trei din cele patru zile de cursuri se vor încheia prin proiecții de filme documentare și artistice realizate cu sprijinul lui Tudor Baciu, artizanul proiectului Cinemobilul. Filmele prezentate sunt următoarele: ”Aferim” (2015, regia Radu Jude), ”Aici, adică acolo…” (2012, regia Laura Căpățână Juller”) și ”Crulic – drumul spre dincolo” (2011, regia Anca Damian). Trebuie menționat că am obținut drepturile de proiectare gratis a acestor filme prin bunăvoința și înțelegerea regizorilor Radu Jude, Laura Căpățână Juller și Anca Damian, precum și a producătorilor Ada Solomon și Alexandru Solomon. În cazul filmului documentar ”Aici, adică acolo…”, la proiecție va asista și regizoarea documentarului și va participa la o discuție cu publicul pe marginea filmului.

O altă activitate extracurriculară este lansarea cărții ”Sectanții. Mică trilogie a marginalilor” de Vasile Ernu, urmată de o discuție a autorului cu publicul.

Nu în ultimul rînd, o altă activitate esențială a acestui proiect este atelierul de teatru coordonat de  Claudiu Llorand Maxim și Leta Popescu de la asociația culturală Reciproca din Cluj. Atelierul este organizat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Telciu și este adresat elevilor din localitate.

Seara zilei de joi va marca, printr-o cină festivă, încheierea primei ediții a Școlii de vară și debutul celei de-a V-a ediții a Conferințelor de vară de la Telciu, cina alăturînd cursanții, coordonatorii cursurilor și participanții la această ediție a conferințelor.

În paralel cu cursurile și activitățile ce se vor derula în satul de pe valea Sălăuței, într-una din zile satul va invada orașul reședință de județ printr-un mini-eveniment cultural aferent Școlii de vară de la Telciu, organizat la Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud. În acea zi, instituția parteneră va găzdui lansarea volumului ”Sectanții. Mică trilogie a marginalilor” de Vasile Ernu, urmat de discuții cu publicul și proiecția filmului documentar ”Aici, adică acolo…” cu participarea regizoarei Laura Căpățână Juller.

Cei dornici să participe la aceste evenimente se pot caza la pensiunile de pe raza localității sau pot să-și instaleze cortul în locațiile speciale care vor fi pregătite, pentru a avea acces la WC-u și dușuri. Recomandăm informarea din timp a organizatorilor pentru a nu avea îngreuna muncile organizatorice.

În linii mari cam asta ar fi treaba cu Școala de vară și Conferințele de la Telciu. În cîteva zile pe site-ul Centrului pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale va fi postat programul celei de-a 5-a ediții a conferințelor și programul pe zile al Școlii de vară. Cei interesați să participle la școala de vară sunt rugați să se înscrie completînd formularul publicat aici. Participarea la conferințe, atît la Bistrița, cît și la Telciu este liberă.