9th Edition, 2020 – Decolonizing Revolutions: Social Movements, Spiritualities and Commoning

14-15 August 2020

FRIDAY, AUGUST 14

11:00 – 13:00 PANEL 1 (FIRST PART) : LOCAL HISTORIES & STRUGGLES

Florinela Giurgea (UMFST, Târgu Mureș): Fascist and communist regimes versus Roma

Corina-Maria Lenard (UMFST, Târgu Mureș):  The social and economic impact of migration policies during the Antonescu regime: The case of Dobrudja

Miruna Butnaru Troncotă (SNSPA, Bucharest): Re-Imagining the Balkans 20 years after – Critical Perspectives on Europeanization through the Lenses of Postcolonial Theory

Alexandra Ana (Sciences Po, Scuola Normale Superiore): Decolonizing feminism: the NGO-ization paradigm between the global circuits of neoliberal power and the politics of location

CHAIR: Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany)

13:00 – 14:00 Break

15:00 – 17:30 PANEL 1 (SECOND PART): LOCAL HISTORIES & STRUGGLES

Marina Mironica (Humboldt University, Berlin):  Creating and losing the common urban space. The case study of the Paintbrush Factory  from Cluj, România

Cristina Dragomir ( School of Politics and International Relations, Queen Mary University of London): Spirituality as Access to Social Justice

Maria Martelli (Independent Researcher): More-than-human revolutionary voices – re-imagining multispecies communities and agency

CHAIR: Ovidiu Țichindeleanu (IDEA arts + society)

18:00  – 19:00  Round table and book presentation: Laboratoare ale modernității. Europa de Est și America Latină în (co) relație, by Manuela Boatcă, published at IDEA (2020). Participants: Manuela Boatcă, Miruna Butnaru Troncotă, Raluca Grosescu and Ovidiu Țichindeleanu (The discussion will be in Romanian)

SATURDAY, AUGUST 15

11:00 – 13:00 PANEL 2: TRANS-PERIPHERAL DIALOGUES & ALLIANCES

Ioana Pantilimon (SNSPA, Bucharest):Journeys on the Islands of Decolonial Love: Epistemic Extractivism, Knowledge, Production and (Possibilities of) Epistemic Decolonization as Practice

Oana Sânziana Marian (The Loyola Institute, Trinity College Dublin):  Poetic Indigeneities in Ireland

Raluca Grosescu (University of Bucharest): Transnational Advocacy Networks and Corporate Accountability for International Crimes

CHAIR: Anastasia Oprea (Center for Social Studies / Economics School, Coimbra University)

13:00-14:00   Break

15:00 – 17:30 PANEL 3: FORMS OF SOLIDARITY, FOOD AND BEYOND

Anastasia Oprea (Center for Social Studies, Coimbra University): Everyday practices in European ecovillages: (re)making citizenship and the potential for systemic transformation

Birgit Hoinle (International Center for Ethics in the Sciences and Humanities, University of Tübingen): Searching for food justice – the coloniality of food geopolitics and initiatives for the commoning of food networks and seed knowledge

Hestia-Ioana Delibas (UBB, Cluj-Napoca): The Peasant’s Box: forms of solidarity between consumers and local producers

Cintia de Freitas Melo ( The New School, New York City ): Mutual Aid and Solidarity in Brazil

CHAIR: Adina Mocanu (University of Craiova / ADHUC Barcelona)

18:00 – 19:30  Keynote: JULIE KLINGER (University of Delaware): Where and how to decolonize the revolutionary movements? A few insights about social practice of commoning and decolonization

CHAIR: Ágota Ábrán (Museum of History and Arts, Zalău, Romania)

The conference will be broadcast online on Zoom. We will publish more details about the connection a few days before the conference.

//// RO ////

A IX-a Conferință de vară de la Telciu: Decolonizarea revoluțiilor: mișcări sociale, spiritualități și commoning (devălmășire/comunalizare)

14 – 15 August 2020

VINERI, 14 AUGUST

11:00 – 13:00 PRIMA SESIUNE (prima parte): ISTORII LOCALE & REVENDICĂRI

Florinela Giurgea (UMFST, Târgu Mureș): România: Regimurile fascist și comunist versus romi

Corina-Maria Lenard (UMFST, Târgu Mureș):  Impactul social  și economic al politicilor de migrație din timpul regimului Antonescu: cazul Dobrogei

Miruna Butnaru Troncotă (SNSPA, București): Re-imaginarea Balcanilor după 20 de ani – Perspective critice asupra europenizării prin lentilele teoriei postcoloniale.

Alexandra Ana (Sciences Po, Scuola Normale Superiore): Decolonizând feminismul: paradigma ONG-izării între circuitele globale de putere neoliberală și politicile locației.

Moderează: Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany)

13:00 – 14:00 Pauză

15:00 – 17:30 PRIMA SESIUNE (a doua parte): ISTORII LOCALE & REVENDICĂRI

Marina Mironica (Humboldt University, Berlin):  Spații urbane câștigate și spații urbane pierdute. Studiu de caz – Fabrica de Pensule din Cluj, România.

Cristina Dragomir (School of Politics and International Relations, Queen Mary University of London): Spiritualitatea ca acces la justiție socială

Maria Martelli (Independent Researcher): Voci revoluționare mai-mult-decât-umane – reimaginând comunități și agentivități multispecii

Moderează: Ovidiu Țichindeleanu (IDEA arts + society)

18:00  – 19:00  Prezentare și discuție pe marginea volumului: Laboratoare ale modernității. Europa de Est și America Latină în (co) relație, de Manuela Boatcă, publicat la editura IDEA (2020). Participă: Manuela Boatcă, Miruna Butnaru Troncotă, Raluca Grosescu și Ovidiu Țichindeleanu

SÂMBĂTĂ, 15 AUGUST

11:00 – 13:00 SESIUNEA A II-A: DIALOGURI ȘI ALIANȚE TRANS-PERIFERICE

Ioana Pantilimon (SNSPA, București):Călătorii pe Insulele Iubirii Decoloniale: Extractivism epistemic, Cunoaștere, Producție și (Posibilitățile) Decolonizării epistemice ca practică

Oana Sânziana Marian (The Loyola Institute, Trinity College Dublin): Indigenități poetice în Irlanda.

Raluca Grosescu (Universitatea din București): Rețele militante transnaționale și criminalizarea companiilor multinaționale pentru complicitate la crime de masă.

Moderează: Anastasia Oprea (Center for Social Studies / Economics School, Coimbra University)

13:00-14:00   Pauză

15:00 – 17:30 SESIUNEA a III-a: FORME DE SOLIDARITATE, MÂNCARE ȘI NU NUMAI

Anastasia Oprea (Center for Social Studies, Coimbra University): Practici de zi cu zi în satele ecologice europene: (re)facerea cetățeniei și potențialul pentru transformare sistemică

Birgit Hoinle (International Center for Ethics in the Sciences and Humanities, University of Tübingen): Căutarea justiției alimentare: colonialitatea geopoliticii alimentare și a inițiativelor pentru comunalizarea rețelelor alimentare și a cunoștințelor despre semințe

Hestia-Ioana Delibas (UBB, Cluj-Napoca): Cutia Țăranului: forme de solidaritate între consumatori și producătorii locali

Cintia de Freitas Melo (The New School, New York): Mutual Aid and Solidarity in Brazil

Moderează: Adina Mocanu (Universitatea din Craiova / ADHUC Barcelona)

18:00 – 19:30  Vorbitor principal: JULIE KLINGER (University of Delaware): Unde și cum decolonizăm mișcările revoluționare? Câteva observații despre practicile de comunalizare și decolonializare

Moderează: Ágota Ábrán (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău, Romania)

Conferința va fi transmisă online pe Zoom. Revenim cu mai multe detalii despre conexiune cu câteva zile înainte de conferință.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: