Beyond East and West. Decolonizing Modernization: Program

afis englezaafis rom

Thursday/Joi, 23. 07. 2015

20:30 – Dinner at a local restaurant in Telciu/Cină la un restaurant local în Telciu

Friday/Vineri, 24. 07. 2015

Conference room of the City Hall from Telciu/Sala de Conferinţe a Primăriei Comunei Telciu

8:45 – The Morning Coffee /Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venitSever Mureșan (mayor Telciu), Manuela Boatcă (organizer) și Valer Simion Cosma (organizer)

9:15 – A few welcoming words from Babeș-Bolyai University/Scurt cuvânt de bun venit din partea Universității Babeș-Bolyai – Toader Nicoară (director of Doctoral School ”History, Culture and Civilization” at Babeș-Bolyai University.

1st Session/Sesiunea I-a: Geopolitics of Decolonization/Geopolitici ale Decolonizării

Chair/Prezidează: Manuela Boatcă and Remus Câmpeanu

9:30 Mauro Elli, Centre for Foreign Policy and Public Opinion Studies of State University of Milan, Italy – Nuclear Modernity in Post-Colonial Pakistan. The Case of the Karachi Nuclear Power Project, 1954-65/Modernitatea Nucleară în Pakistanul post-colonial. Cazul Proiectului Karachi Nuclear Power, 1954-65.

10:00Emilio Cocco, University of Teramo, Italy – Modernizing a Maritime Frontier. Symbolic Exchanges, Terrestrial Conversions and Nation-state building in the Eastern Adriatic/Modernizând o frontieră maritimă. Schimburi simbolice, conversii terestre și construirea statului-națiune în estul Adriaticii.

10:30 – Norbert Petrovici, Faculty of Sociology and Social Work, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania  – Framing Criticism and Knowledge Production in Semi-peripheries: Post-socialism Unpacked/Forme de critică și producție de cunoaștere în semi-periferii: postsocialismul chestionat.

11:00 – Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 Alfredo Canavero/Lorenzo Meli, State University of Milan, Milano, Italy – European Integration and Decolonization/Integrarea Europeană și Decolonizarea.

12:45Emanuel Copilaș, Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences, West University, Timișoara, Romania – National-communism for Export: Ceaușescu’s Romania, the Third World and the ‘New World Order’/Național-comunismul ca produs de export: România lui Ceaușescu, Lumea a Treia și „Noua Ordine Mondială”.

12:15Ali Abdelhafiz Moursi, Faculty of Arts, Assiut University, New Valley, Egypt – New Religion of Modernity. Muslims between Holy Privacy and necessities of times/Noua Religie a Modernității. Musulmanii între dogmă și necesitățile timpului.

12:45 – Conclusions/Concluzii

13:15 – Lunch/Prânzul

2nd Session/Sesiunea a II-a: Forging Identities: Orientalist, nationalist, and racist imaginaries/ Construind Identități: Imaginare orientaliste, naționaliste și rasiste

 

Chair/Prezidează: Alina Branda and Ovidiu Țichindelean

14:30 – Fabiana Dimpflmeier, La Tuscia University, Viterbo, Italy – Maritime Perspective on Otherness. Deconstructing Italian Modernization and Identity in Late Nineteenth Century/Perspective maritime asupra diferenței. Deconstruind modernizarea și identitatea italiene la sfârșitul secolului al XIX-lea.

15:00 – Daniela Duca, Romanian Cultural Institute from Berlin, Germany –  Eastern Words vs. Western Words. The Redemption of Balcanisms in Romanian Literature/Cuvinte Estice vs. Cuvinte Vestice. Reînvierea balcanismelor în literatura română.

15:30 Cristian Boboescu, Faculty of History and Philosophy, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania – Thule and Thelema: cultural repression and local colonialism/ Thule si Thelema: refulare în cultură și autocolonizare.

16:00 – Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Veda Popovici/Ovid Pop, National University of Art, Bucharest, Romania/ Berufsförderungsinstitut, Vienna, Austria – The Postponed Belonging. A short history of the awareness of the periphery and the desire for Europe in the national Romanian construct/Apartenența amânată. O scurtă istorie a conștiinței periferiei și dorința pentru Europa în constructul național românesc.

16:45 Raoul Weiss, Independent Researcher, Strasbourg, France/Cluj, Romania – Symbolic scapegoating of Gypsies as the “dark side” of R(r)oma(nian) reality/„Țiganul” ca țapul ispășitor simbolic în dialogul colonie-metropolă, sau “latura întunecată„ a realității sociale din R(r)omânia.

17:15Pavel Baloun, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Czech Republic – Civilizing the Gypsy Child”: “Gypsy School” as a Colonial Practice in Interwar Czechoslovakia (1918-1938)/ ”Civilizând copilul «țigan»”: ”Școala Țigănească” ca practică colonial în Cehoslovacia interbelică (1918-1938).

 

17:45Keynote: Ovidiu Țichindelean, Ideea Arts+Society, Ideea Publishing House, Cluj-Napoca, România – A Case for Decolonial Romania and Europe/Pledoarie pentru o Românie și o Europă decoloniale.

18:15 – Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina

Saturday/Sâmbătă 25. 07. 2015

Conference room of the ”George Coșbuc” County Library in Bistrița/Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”George Coșbuc” din Bistrița

8:00Travel to Bistrița/Deplasare la Bistrița

9:00 – Morning coffee/Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venit: Ioan Pintea (director of the ”George Coșbuc” County Library)

3rd Session/Sesiunea a III-a: Colonial Knowledges and Complicit Disciplines/Cunoștințe coloniale și discipline complice

 

Chair/Prezidează: Edit Szegedi and Emanuel Copilaș

9:30 Alina Branda, Faculty of European Studies, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania – Beyond East and West. Anthropology as Intercultural Dialogue/Dincolo de Est și Vest. Antropologia ca Dialog Intercultural.

10:00 Filip Herza, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Czech Republic  – Orientalism and the Discourses of Modernization: Czech Anthropology in Subcarpathian Ruthenia (1919-1938)/Orientalismul și Discursurile Modernizării: Antropologia cehă în Ruthenia Subjcarpatică (1919-1938).

10:30 Redi Koobak, Linköping University, Sweden – Transversal Dialogues in Transnational Feminist Theorizing: Intersections of Postcolonial and Post socialist Analytics/ Dialoguri transversale în teoretizarea feministă transnațională: Intersectări ale nalizelor post-coloniale și post-socialiste.

11:00 – Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 Remus Câmpeanu, Romanian Academy -”George Barițiu” Institute of History, Cluj, Romania  – Colonization, Myths and the Glorious Story about United States/Colonizare, Mit și Glorioasa Poveste despre Statele Unite.

11:45 Dávid Petrut, Mureș County Museum, Târgu-Mureș, Romania – Dialogue of the empires. Imperial thought and the research concerning Roman Dacia during the time of the Austro-Hungarian monarchy (18671918)/Dialogul Imperiilor. Interferențe ideologice în cercetarea Daciei Romane în perioada monarhiei Austro-Ungare (1867-1918).

12:15Iovan Drehe, Romanian Academy Iași, Romania – On ‘philosophical colonialism’/Despre „colonialismul filosofic”.

12:45 – Conclusions/Concluzii

13:15 – Lunch/Prânzul

4th Session/Sesiunea a IV-a: Modernization and (De)Colonial Ambivalences/Modernizare și ambivalențe (de)coloniale

Chair/Prezidează: Daniela Duca and Valer Simion Cosma

 

14:30Alyosxa Tudor, Center for Gender Studies, SOAS, University of London, United Kingdom – Transgender nationalism, diaspora nationalism:  different dimensions of transnationalism dis/entangled/ Naționalismul transgender, naționalismul diasporei: clarificări ale unor dimensiuni ale transnaționalismului.

15:00 Edit Szegedi, Faculty of European Studies, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania – The forgotten city/Orașul uitat.

15:30 Sorin Mitulescu, South-East University ”The Light”, Bucharest, Romania – Recapture of north of the Danube Turkish cities : decolonization and violence./ Recucerirea cetăţilor turceşti de la nord de Dunăre: decolonizare şi violenţă.

16:00– Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Carole Chapin, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, France Perception in Western Europe as an influence on education and cultural choices: the case of Russian nobility during the second half of 18th century/Percepția în Europa Occidentală ca influență asupra educației și alegerilor culturale: cazul nobilimii ruse în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

16:45David Schwartz, Gazeta de Artă Politică, Faculty of Theatre and Television, Babeș-Bolyai University, Cluj, RomaniaDepictions of the Socialist Past in Post-1989 Romanian Theatre: From “How to Explain the History of Communism to Mental Patients” to “Under Ground: The Jiu Valley after 1989”/Reprezentări ale perioadei socialiste în teatrul românesc post-1989: De la „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” la „SubPământ. Valea Jiului după 1989”.

17:15Alexander De Tey, Independent Researcher, Berlin, Germany – Colonising and decolonising tendencies in ”Rameau á la Turque”/Tendințe colonizatoare și decolonizatoare în ”Rameau á la Turque”.

17:45 – Conclusions/Concluzii

18:00István Szakáts, AltArt, Cluj-Napoca, România: Cultural Capital, East of West. Summary of a project/Capitala Culturală la Est de Vest. Scurtă prezentare a unui proiect

18:30 – Back to Telciu/Înapoi spre Telciu

20:00 – Dinner/Cina

Organizing Committee/Comitet organizatoric:

Valer Simion Cosma, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca (Romania)

Manuela Boatcă, Freie University, Berlin (Germany)

Ali Abdelhafiz Moursi, Assiut University, New Valley (Egypt)

Eveniment finanțat de Primăria și Consiliul Local ale comunei Telciu.

Parteneri: Biblioteca Județeană ”George Coșbuc” (Bistrița-Năsăud)

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Seminarul de Antropologie Istorică

Funded by Telciu City Hall and Telciu City Council

Partners: ”George Coșbuc” Bistrița-Năsăud County Library

                  Faculty of History and Philosophy, Babeș-Bolyai University

                  Seminar for Historical Anthropology

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s