Conferințele de Vară de la Telciu

Home » ediția a III-a » Program ediția a III-a: Religion-Culture-Society/Religie-Cultură-Societate

Program ediția a III-a: Religion-Culture-Society/Religie-Cultură-Societate

Authors

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 573 other followers

Advertisements
 Program/Program

Thursday/Joi 24. 07.2014

20:00 Inaugural dinner at “La Trei Stejari” restaurant in Telciu/ Cina Inaugurală la restaurantul „La Trei Stejari” din localitatea Telciu.

Friday/Vineri 25.07.2014

Conference room in the village hall from Telciu/ Sala de Conferinţe a Primăriei Comunei Telciu

9:00 – Cofee/Cafea

9:15 – A few welcoming wordsSever Mureșan (mayor Telciu) și Valer Simion Cosma (organizor)/ Scurt Cuvânt de bun venit: Sever Mureșan (primarul comunei Telciu) și Valer Simion Cosma (organizator)

1st Session/Sesiunea I-a

Moderatos/Moderatori: Dóra Andrea Czégény și Valer Simion Cosma

9: 30 – Alina Ioana Branda, Facultatea de Studii Europene, Babeș-Bolyai University, Cluj – Religious Diversity and Cultural Pluralism. A Case Study/ Diversitate religioasă şi pluralism cultural. Un studiu de caz.

10:00 – Tünde Komáromi, Department of European Ethnology and Cultural Anthropology, University of Pécs, Hungary –  Orthodox Religiosity and Globalization in Contemporary Russia/Religiozitate ortodoxă și globalizare în Rusia contemporană

10:30 – Coffee break/Pauză de cafea

10:45 – Dóra Andrea Czégény, Facultatea de Litere, Babeş-Bolyai University, Cluj –„Father, saintly father…”– the mythical figure of the Romanian priest in Hungarian popular culture research/”Părinţele, taică sfânt…”– figura mitică a preotului român în cercetarea culturii populare maghiare.

11:15 – Alexandru Rusu, Facultatea de Istorie și Filosofie, Babeș-Bolyai University, Cluj – The exorcism phenomenon between science and religion/ Fenomenul exorcizării între ştiinţă şi religie

11:45 – Valer Simion Cosma, Seminarul de Antropologie Istorică, Babeș-Bolyai University, Cluj – Peasant religion and national identity. The case of Transylvanian Romanians in 19th century/ Religia țărănească și identitatea națională.  Cazul românilor ardeleni din secolului al XIX-lea.

12:15 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

2nd Session/Sesiunea a II-a

Moderatos/Moderatori: Anca Elisabeta Tatay și Nicolae Bosbiciu

14:30 – Nicolae Bosbiciu, Facultatea de Litere, Babeș-Bolyai University, Cluj – Between genesis and apocalypse. Mikhail Bulgakov, Adam and Eve – meditations on an anti-utopia/ Între geneză şi apocalipsă. Mihail Bulgakov, Adam şi Eva – meditaţii asupra unei antiutopii.

15:00 – Alina Pascu, Facultatea de Litere, Universitatea Ovidiu, Constanța – Paul Auster-Jonah’ myth and its reverberations in the author’s metafictions/ Paul Auster-Mitul lui Iona și reverberațiile sale în metaficțiunile autorului.

15:30 – Iulia Rădac, Facultatea de Litere, Babeș-Bolyai University, Cluj – Religious experience in Romanian postwar poetry/ Experienţa religioasă în poezia şaizecistă.

16:00 – Coffee break/Pauză de cafea

16:15 – Alexandra Stanciu, Facultatea de Litere, Babeș-Bolyai University, Cluj – La mort dans un miroir. Reflets du mal intérieur dans la littérature fantastique francophone/ Moartea în oglindă. Viziuni ale răului interior în literatura fantastică francofonă.

16:45 – Ioana Manta, Centrul de Studii  Interdisciplinare Henri Jacquier, Facultatea de Litere, Babeș-Bolyai University, Cluj – Religious feeling of a writer-priest in a diary’s pages. The case of Gala Galaction/ Sentimentul religios al unui scriitor-preot în paginile de jurnal. Cazul lui Gala Galaction.

17:15 – Anca Elisabeta Tatay, Biblioteca Academiei Române, Cluj Napoca/Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia – Prolegomena to engraving in Romanian old religious books published in Bucharest (1582-1830)/ Prolegomena la gravura din cărţile româneşti vechi religioase apărute la București (1582-1830).

17:45 – Valentin Trifescu, Universitatea Alexandru-Ioan Cuza, Iași – In the search for national and regional particularities of Transylvanian Romanian art. Historiographic aspects from the inter-war period/ În căutarea particularităţilor naţionale şi regionale ale artei românilor transilvăneni. Aspecte istoriografice din perioada interbelică.

18:15 – Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina

Saturday/Sâmbătă 26:07.2014

9:15 – Cofee/Cafea

3rd Session/Sesiunea a III-a

Moderators/Moderatori: Alina Ioana Branda și Bogdan Vătavu

9:30 – Alfredo Canavero, Departament for Historical StudiesUniversity of Milan, Italy – Christian Churches and Bellum Justum from the End of Ancien Régime to the End of XXth Century/ Bisericile creștine și ”Războiul Just” (Bellum Justum) de la sfârșitul Vechiului Regim la sfârșitul secolului al XIX-lea.

10:00 – Laode Ida, Jakarta State University (UNJ), Indonezia – Moslem Communities and Inter Religious Life in Indonesia/ Comunitățile musulmane și viața inter-religioasă în Indonezia.

10:30 – Coffee break/Pauză de cafea

10:45 – Ali Abdelhafiz Moursi Ahmed, Faculty of Arts, Assiut University, Egypt – Meta or Modern, the Ethical Dilemma of Muslims communities/ Meta sau Modern. Dilema etică a comunităților musulmane.

11:00 – Karolina Mirys-Kijo, Department of Middle East and North Africa, University of Lodz, Poland – Globalization and Islam – how new media serve Islam?/ Globalizarea și Islamul. Cum servește media nouă Islamul?

11:30 – Ionuț Costea, Facultatea de Istorie și Filosofie, Babeș-Bolyai University, Cluj – History and Secularisation. The role of history in contemporary society/ Istorie și secularizare. Despre rolul istoriei în lumea contemporană.

12:00 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

4th Session/Sesiunea a IV-a

Moderators/Moderatori: Valentin Trifescu și Iulia Rădac

14:30 – Ioana Prislopan, Facultatea de Istorie și Filosofie, Babeș-Bolyai University, Cluj – The legal basis for the repression of the religious feeling in communist Romania/ Bazele legislative privind reprimarea sentimentului religios în România comunistă.

15: 00 – Emilian-Călin Cira, Facultatea de Istorie și Filosofie, Babeș-Bolyai University, Cluj – Religion and society during Communism. The Parish Life in Telciu between 1948-1989/ Religie şi societate în comunism. Viaţa parohială la Telciu între anii 1948-1989.

15:30 – Iuliu-Marius Morariu, Facultatea de Istorie și Filosofie/Facultatea de Teologie Ortodoxă, Babeș-Bolyai University, Cluj – The relasionships of the priesthood from Năsăud with ,,Astra” between 1861-1893/ Relațiile preoțimii năsăudene cu ,,Astra” în perioada 1861-1893.

16:00 – Coffee break/Pauză de cafea

16:15 – Marcela-Mădălina Macovei, Philosophy and Social Political Sciences Faculty, „Al.I. Cuza”University, Iaşi – The bonfire of bioethics: theological considerations/ Rugul aprins al bioeticii: considerații teologice.

16:45 – Ioan Emanuel Casvean, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Babeș-Bolyai University, Cluj – Happiness Problem in Religious Phenomenon of Modernism/ Problema Fericirii in fenomenul religios al modernismului.

17:15  – Alexandru Neamț, Facultatea de Istorie și Filosofie, Babeș-Bolyai University, Cluj – The consciousness of belief/ Conștiința credinței.

17:45 – Alexandru Uiuiu, Babeș-Bolyai University, Cluj – From traditional weaving groups, to group meetings/ De la şezătoarea tradiţională, la întîlnirile de grup. (accompanied by a documentary film projection)

19:00 – Conclusions/Concluzii

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am